Om mig

I hela mitt yrkesliv har jag arbetat med människor. Min bakgrund är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet från olika områden som sjukhusvård, skolhälsovård och psykiatri/missbruk. Jag har även erfarenhet som chefssjuksköterska.

Efter många år inom sjukvården så valde jag att utbilda mig till gestaltterapeut och har gått min utbildning på Gestaltakademin i Skandinavium (GA) där jag också har min Mastersexamen i gestaltpsykoterapi.

Senare utbildade jag mig inom trauma i SE-metoden och har en SEP® vilket betyder att jag är Somatic Experiencing Practitioner®.

Jag har även vidareutbildat mig till legitimerad psykoterapeut på Skandinaviums Akademiska Psykoterapiutveckling AB (SAPU). Inriktningen på min steg-2 utbildning var relationell och integrativ.

Jag är verksam som psykoterapeut och handledare sedan många år i egen firma. Under flera år har jag varit lärare på Gestaltakademin och även haft flera grundkurser för grupper i personlig utveckling på gestaltterapeutisk grund. Har även varit konsult på Perlan Dialog&Ledarskap.