Välkommen att kontakta mig för psykoterapi, handledning och traumaterapi

Det kan finnas många olika anledningar att söka terapeut. Jag erbjuder olika former av terapi beroende på dina behov. Det kan vara en korttidsterapi, enstaka samtal, parterapi eller andra familjekonstellationer, handledning, stöd och krissamtal, beroende/medberoendeproblematik, existentiella frågor, traumabearbetning och längre relationell psykoterapi.